PROGRAMA D'INFORMACIÓ I FORMACIÓ CONTINUADA PER A L'ÚS RACIONAL DEL MEDICAMENT  2008-2009

Programa de Información y Formación Continuada  para el uso racional del     medicamento 2008-2009

 

Programa Informed   [2006-2007 ] [2007-2008 ] [2008-2009 ]

Documento de autorización de reproducción de contenidos docentes 

 
   

El Programa InForMed té com a objectiu proporcionar informació sobre medicaments i terapèutica, així com oferir formació continuada als metges del Servei de Salut dels Illes Balears en l'ús racional del medicament. 
Amb aquest programa, es pretén garantir l'accés continu dels metges a informació de qualitat, actualitzada i independent de l'entorn promocional.  

S'estructura en tres línies: 

 - Adquisició de bases d'informació biomèdica a l'abast dels professionals sanitaris

- Desenvolupament de sistemes assistits d'ajuda a la prescripció electrònica

- Formació en l'ús racional del medicament amb plans centrals del Servei Balear de la Salut i plans descentralitzats organitzats per cada gerència del IbSalut

 

El Programa InForMed tiene como objetivo proporcionar información sobre medicamentos y terapéutica, así como ofrecer formación continuada a los médicos del Servei de Salut de les Illes Balears en el uso racional del medicamento. 

Con este programa, se pretende garantizar el acceso continuo de los médicos a información de calidad, actualizada e independiente del entorno promocional.  

Se estructura en tres líneas:  

- Adquisición de bases de información biomédica al alcance de los profesionales sanitarios

- Desarrollo de sistemas asistidos de ayuda a la prescripción electrónica

- Formación en el uso racional del medicamento con planes centrales del Servei Balear de la Salut y planes descentralizados organizados por cada gerencia del IbSalut

 

Documento de autorización de reproducción de contenidos docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓ ACTIVITATS DOCENTS / 

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES DOCENTES 

       MATERIAL DE FORMACIÓ    /   MATERIAL DE FORMACIÓN  

Presentacions utilitzades per a la docència   /   Presentaciones utilizadas para la docencia

 MALALTIES DEL SISTEMA CIRCULATORIO / ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO

  MALALTIES INFECCIOSES / ENFERMEDADES INFECCIOSAS

 MALALTIES METABÒLIQUES / ENFERMEDADES METABÓLICAS

 MALALTIES DEL SISTEMA NERVIÓS I PSIQUIATRIA /ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y PSIQUIATRIA

 MALALTIES DEL SISTEMA RESPIRATORI / ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

 PEDIATRIA / PEDIATRÍA

 URGÈNCIES / URGENCIAS

 SEGURETAT DE MEDICAMENTS / SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS

 GESTIÓ DE LA FARMACOTERÀPIA / GESTIÓN DE LA FARMACOTERAPIA

 DIVERSOS / VARIOS

GUIA FARMACOTERAPÈUTICA INTERNIVELLS DE LES ILLES BALEARS/ 

GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA INTERNIVELES DE LAS ISLAS BALEARES

Presentacions power point de les sessions docents    / 

Presentaciones power point de las sesiones docentes  

 

 

 

Actualizado 9 de noviembre de 2009

Webmaster: Cristina Hernanz chernanz@ibsalut.caib.es

Volver a El comprimido