INDICADORS DE QUALITAT DE LA PRESCRIPCIÓ / INDICADORES DE CALIDAD DE LA PRESCRIPCION

 

 

INDICADOR SNTÉTICO DE ADULTOS EN ATENCIÓN PRIMARIA 2011

INDICADOR SINTÉTICO DE PEDIATRÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA 2011 

 
 

Catàleg d'Indicadors de Qualitat de la Prescripció 2010 per a l'atenció primaria del Servei de Salut

Catálogo de Indicadores de Calidad de la Prescripción 2010 para la atención primaria del Servei de Salut 

 

PÁGINA INICIAL