EQUIVALENTS TERAPÈUTICS Y GUIES D´ INTERCANVI TERAPÈUTIC.

Aspectes pràctics i bases per a la seva redacció

 

Francesc Puigventós i Pere Ventayol

 

Taller

Hospital General de Vic

Organitzat pel servei de farmàcia. Conveni amb UFC.

14 de Desembre de 2007

 

 

Taller de 3 hores de durada dirigit a metges membres de la CFT i interesats en l´avaluació i selecció de medicaments (uns 15 facultatius)

 

Concepte d´Intercanvi terapèutic i concepte d´equivalència terapèutica

Francesc Puigventós i Pere Ventayol

 

Presentació PPT

 

Equivalència terapèutica

Pere Ventayol

 

Concepte d´equivalència terapèutica, Concepte de selecció de medicamentos.. Posicionament terapèutic. Nivells d´evidència d´equivalència

Presentació PPT

 

Intercanvi terapèutic

Francesc Puigventós

 

Concepte d´ Intercanvi terapèutic. Condicions per l´intercanvi.. Guies i Programes d´ntercanvi a nivell d´ hospital i d´ AP

Presentació PPT

 

Exemples

Presentació PPT

 

Presentacions PPT base:

Informed Balears 2007

http://www.elcomprimido.com/INFORMED/PDC1.htm